Program reducere cantitati deseuri

 PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE
 A CANTITATII DE DESEURI

Numar document: 9558

Data: 18.04.2024

Denumire societate: ROMKUVERT IND. S.R.L.

Cod unic de inregistrare: RO 13532476

Numarul de ordine din registrul comertului: J40/10716/1999

Adresa sediu social: Bucuresti, sectorul 3, ALEEA MIZIL, NR.28-36, ET. P

Punct de lucru (sediu secundar)

Locatia activitatii: Bucuresti, sectorul 3, ALEEA MIZIL, NR.28-36, ET. P

Autorizatie de mediu: 179 din 09.05.2019

Valabilitate nedeterminata cu obligatia obtinerii vizei anuale

Activitate autorizata: Fabricarea articolelor de papetarie – cod CAEN 1723

Alte activitati de tiparire n.c.a. – cod CAEN 1812

Servicii pregatitoare pentru pretiparire – cod CAEN 1813

Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton – cod CAEN 1721

 

Intocmirea programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate reprezinta o cerinta legislativa stabilita prin OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, art. 44 alin (1):” Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie.”

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate stabileste un set de masuri si obiective pentru a minimiza productia de deseuri si a reduce impactul negativ asupra mediului.

Prezentul PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI, a fost elaborat pentru societatea ROMKUVERT S.R.L. si are la baza auditul sistemului de gestionare a deseurilor la punctul de lucru din Jud. Bucuresti, Sector 3, Str. Aleea Mizil, Nr. 8-36, Et. Parter. Conform legislatiei in domeniu, PROGRAMUL DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI, trebuie:

– Actualizat anual cu indicarea progresul inregistrat;

– Transmis autoritatilor locale de protectie a mediului de la care s-a obtinut Autorizatia (Integrata) de Mediu;

– Publicat pe website-ul propriu.

OBIECTIVE GENERALE ALE PROGRAMULUI DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

Scopul principal al acestui program este sa identifice si sa implementeze masuri concrete pentru a reduce cantitatile de deseuri generate in cadrul societatii ROMKUVERT S.R.L si pentru a asigura respectarea legislatiei privind gestionarea deseurilor.

Principalele obiective sunt:

• Cresterea procentului deseurilor sortate corect:

Societatea isi propune sa creasca procentul de deseuri care sunt sortate corect la sursa. Sortarea adecvata a deseurilor este esentiala pentru reciclare si valorificare ulterioara.

• Cresterea procentului deseurilor valorificate/reciclate:

Un alt obiectiv este cresterea procentului de deseuri care sunt valorificate sau reciclate. Aceasta implica colaborarea cu societati autorizate pentru a se asigura ca materialele reciclabile sunt directionate spre centre specializate.

• Reducerea cantitatii de deseuri nevalorificabile:

Societatea isi propune sa reduca cantitatea de deseuri care nu pot fi valorificate si care necesita eliminare finala prin incinerare sau depozitare in depozitele de deseuri. Aceasta va contribui la minimizarea impactului asupra mediului si a costurilor asociate eliminarii deseurilor.

Acest program va contribui la cresterea eficientei proceselor de gestionare a deseurilor, la reducerea impactului asupra mediului si la asigurarea conformitatii cu cerintele legale.

Termen: 2024

Responsabili: conducerea societatii, persoanele desemnate, toti angajatii

* Este interzisa copierea si/sau multiplicarea acestui material, in parte sau in totalitate in forma electronica sau

fizica, fara acordul scris

DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA – TIPURI DE DESEURI GENERATE

Activitatea desfasurata de catre ROMKUVERT IND S.R.L. la punctul de lucru consta in fabricarea de plicuri, de diferite dimensiuni, simple sau personalizate pentru diferite societati.

MASURI SI ACTIUNI DERULATE IN VEDEREA IMPEMENTARII MASURILOR PENTRU REDUCEREA CANTITATII DE DESEURI


ROMKUVERT IND SRL prin adoptarea masurilor pentru reducerea cantitatii de deseuri in special prin cresterea procentului deseurilor sortate corect, utilizarea corespunzatoare a materialelor / produselor/ echipamentelor de lucru, prin selectarea operatorilor autorizati care asigura colectarea deseurilor de pe amplasament:

– a redus cantitatea de deseuri nevalorificabile care necesita eliminare finala prin incinerare sau eliminare finala in depozitele de deseuri.

Prin continuarea implementarii masurilor pentru reducerea cantitatii de deseuri se urmareste nu doar reducerea cantitatii de deseuri ci si optimizarea eficientei sistemului de gestionare conducand astfel la beneficii economice si de mediu semnificative.