Program reducere cantitati deseuri

 PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE
 A CANTITATII DE DESEURI

Numar document: [………………….]

Versiunea nr: [1]

Data: [2022-05-17]

Denumire societate: ROMKUVERT IND. S.R.L.

Cod unic de inregistrare: RO 13532476

Numarul de ordine din registrul comertului: J40/10716/1999

Adresa sediu social: Bucuresti, sectorul 3, ALEEA MIZIL, NR.28-36, ET. P

Punct de lucru (sediu secundar)

Locatia activitatii: Bucuresti, sectorul 3, ALEEA MIZIL, NR.28-36, ET. P

Autorizatie de mediu: 179 din 09.05.2019

Valabilitate nedeterminata cu obligatia obtinerii vizei anuale

Activitate autorizata: Fabricarea articolelor de papetarie – cod CAEN 1723

Alte activitati de tiparire n.c.a. – cod CAEN 1812

Servicii pregatitoare pentru pretiparire – cod CAEN 1813

Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton – cod CAEN 1721

Obiective generale ale programului de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri

– Reducerea cantitatii de deseuri generate pe amplasament;

– Asigurarea colectarii selective pe amplasament prin gestionarea eficienta a tuturor deseurilor

rezultate din desfasurarea activitatii;

– Informarea angajatilor cu privire la obligatiile ce le revin;

– Scaderea costurilor prin reducerea cantitatii de deseuri nevalorificabile.

Termen: 2022

Responsabili: conducerea societatii, persoanele desemnate, toti angajatii

*Este interzisa copierea si/sau multiplicarea acestui material, in parte sau in totalitate in forma electronica sau fizica, fara
acordul scris