Program reducere cantitati deseuri

 PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE
 A CANTITATII DE DESEURI

Numar document: [………………….]

Versiunea nr: [1]

Data: [2022-05-17]

Denumire societate: ROMKUVERT IND. S.R.L.

Cod unic de inregistrare: RO 13532476

Numarul de ordine din registrul comertului: J40/10716/1999

Adresa sediu social: Bucuresti, sectorul 3, ALEEA MIZIL, NR.28-36, ET. P

Punct de lucru (sediu secundar)

Locatia activitatii: Bucuresti, sectorul 3, ALEEA MIZIL, NR.28-36, ET. P

Autorizatie de mediu: 179 din 09.05.2019

Valabilitate nedeterminata cu obligatia obtinerii vizei anuale

Activitate autorizata: Fabricarea articolelor de papetarie – cod CAEN 1723

Alte activitati de tiparire n.c.a. – cod CAEN 1812

Servicii pregatitoare pentru pretiparire – cod CAEN 1813

Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton – cod CAEN 1721

Principalele obiective sunt:

– prevenirea si reducerea cantitatii de deseuri generate pe amplasament;

– cresterea performantei sistemului de gestiune a deseurilor printr o colectare mai eficienta;

– cresterea procentului deseurilor sortate corect;

– cresterea procentului deseurilor valorificate/reciclate;

– reducerea cantitatii de deseuri nevalorificabile care necesita eliminare finala prin incinerare sau eliminare

 

finala in depozitele de deseuri.

De asemenea se doreste cresterea constientizarii la nivelul angajatilor cu privire la importanta gestionarii adecvate

a deseurilor si la rolul lor in acest proces.

Termen: 2023

Responsabili: conducerea societatii, persoanele desemnate, toti angajatii

*Este interzisa copierea si/sau multiplicarea acestui material, in parte sau in totalitate in forma electronica sau fizica, fara
acordul scris

Mentinerea si continuarea masurilor implementate in anul precedent:

– Respectarea recomandarilor primite de la firma de consultanta in domeniul protectiei mediului cu care

societatea are incheiat contract;

– Informarea angajatilor astfel incat sa inteleaga obligatiile care le revin si responsabilitatile pe care le au

pentru reducerea cantitatii de deseuri generate, si de colectare selectiva in vederea cresterii gradului de

reciclare/reutilizare/valorificare a deseurilor;

– Numirea unei persoane din randul angajatilor ca fiind responsabila cu managementul deseurilor;

– Asigurarea unui sistem eficient de colectare selectiva a deseurilor pe amplasament, astfel incat sa fie

posibila colectarea deseurilor pe categorii;

(Pentru fiecare tip de deseu se stabileste un loc de colectare selectiva care se marcheaza cu eticheta pe

care este mentionata denumirea deseului si codificarea conform legislatiei in vigoare; Etichetele se

inlocuiesc ori de cate ori este necesar; Achizitionarea de cate ori este cazul recipiente pentru colectare

selectiva; Asigurarea amplasarii optime in spatiul de lucru a recipientilor pentru colectare selectiva;

Monitorizarea permanenta a modului de sortare si colectare selectiva in vederea prevenirii amestecarii

acestora;)

– Predarea deseurilor rezultate din activitate catre agenti economici care detin autorizatie de mediu;

– Reducerea folosirii si generarii deseurilor de hartie;

[Print decat daca este absolut necesar; Print fata-verso; Micsorare fonturi rezultand astfel mai putine pagini

printate; Scanare in loc de printare documente; Arhivarea documentelor in format electronic; Utilizarea

semnaturii electronice; Reutilizarea cutiilor de carton; Achizitionarea produselor la ambalarea carora s-a

folosit o cantitate redusa de hartie/carton]

– Reducerea folosirii si generarii deseurilor de plastic;

[Scaderea numarului de pahare de unica folosinta de la dozatoarele de apa; Incurajarea angajatilor sa

foloseasca pahare din sticla/cani ceramica; Reutilizarea pungilor de plastic; Evitarea achizitionarii

ambalajelor de unica folosinta si alegerea alternativelor reutilizabile; Achizitionarea produselor neambalate

cand este posibil]

– Evitarea generarii deseurilor prin utilizarea corespunzatoare a materialelor/produselor/echipamentelor de

lucru;

[Utilizarea echipamentelor conform instructiunilor de utilizare; Mentenanta echipamentelor electrice

pentru a preveni deteriorarea (reparare/reconditionare); Utilizarea acumulatorilor reincarcabili in locul

bateriilor; Inlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza LED; Evitarea generarii deseurilor

si reducerea folosirii imprimantei (atunci cand este posibil); Print doar daca este absolut necesar;

Reutilizarea cartuselor prin umplerea lor daca este posibil; Achizitionarea de echipamente cu o durata

medie de functionare mai mare]

– Se investeste în tehnologie modern pentru achizitionarea de echipamente performante a caror

caracteristici sa reduca volumul de deseuri produs si consumul energetic pe unitatea de produs;

– Evitarea generarii deseurilor cu continut de substante periculoase;

[In desfasurarea activitatii se poate opta pentru achizitionarea/utilizarea predominant a produselor care au

un continut redus de substante periculoase];

– Evitarea generarii deseurilor de absorbanti/materiale textile.

[Prin utilizarea cat mai corespunzatoare a produselor tip “absorbati/materiale textile” duce la evitarea

generarii cantitatilor mari de deseuri textile];

– Aprovizionarea de materiale de la producatori/furnizori agreati in vederea reducerii la minim a numarului

de produse neconforme aprovizionate (cu defecte de la producator);

– Achizitionarea cantitatilor de materii prime si auxiliare strict necesare comenzilor;

– Utilizarea preferentiala a produselor tehnice cu continut redus de substante periculoase;

– Optimizarea pierderilor de materii prime in procesul tehnologic.

ROMKUVERT IND.SRL, prin asigurarea in principal a colectarii selective a deseurilor, utilizarea corespunzatoare a

materialelor / produselor/ echipamentelor de lucru, prin selectarea operatorilor autorizati care asigura colectarea

deseurilor de pe amplasament a redus cantitatea de deseuri nevalorificabile care necesita eliminare finala prin

incinerare sau eliminare finala in depozitele de deseuri si a crescut procentul deseurilor valorificate/reciclate

reducand astfel costurile de gestionare a deseurilor.